Development of Modules – toward European Standards of master study programmes at the Academy

Master study programmes offered by the Academy are structured into subjects which are scored unitarily with 3 credits, corresponding to the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). It is the first step toward European standards.[1]

To ensure “the comparability of qualification degrees of higher and postgraduate education of the Republic of Armenia in European and other foreign states and the recognition of diplomas and the transcripts of diplomas;”[2] it should be necessary to undertake the following steps:[1]Article 5, 4 edited and amended by HO-209-N of 2 October 2007, supplemented by HO-112-N of 23 June 2010, HO-154-N of 28 October 2010, by HO-51-N of 8 February 2011; non-official translation

[2] Article 4 supplemented and edited by HO-209-N of 2 October 2007; non-official translation

Հրավեր
Մագիստրոսական ծրագրերի մոդուլավորում

    Հարգելի՛ գործընկեր,
Սիրով հրավիրում եմ ՁԵզ մասնակցելու «Մագիստրոսական ծրագրերի մոդուլավորում» խորագրով հանդիպմանը, որը տեղի կունենա մարտի 8-April 11:00-ից մինչ 13:00-ն:
 Ակադեմիայի կողմից առաջարկված մագիստրոսական ծրագրերը կազմված են առարկաներից, որոնք գնահատվում են 3 կրեդիտ՝ կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգին համապատասխան (ECTS)  / :
Դա եվրոպական չափանիշներին մոտենալու առաջին քայլն է :
«ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական որակավորման աստիճանների/կոչումների համատեղելիությունը և դիպլոմների և դրանց սեղմագրերի/տրանսկրիպտների ճանաչումը եվրոպական և այլ պետություններում» ապահովելու համար անհրաժեշտ է .   
Յուրաքանչյուր առարկայի սահմանել ուսումնառության վերջնարդյունքները:
(1)     Նույն   թեմային առնչվող առարկաները/ թեմաները խմբավորել մոդուլներով: Մոդուլները փակ են և ենթակա են ստուգման: Մոդուլները նկարագրված են հիմնական պատկերացանցում( տե՛ս կցված նյութը):
(2)    Ուսումնական ծրագրի բոլոր մոդուլները ներառել մեկ ձեռնարկում, որն էլ պետք է զետեղել Ակադեմիայի կայքէջում:

Կից ներկայացված է օրակարգը:
Հուսամ՝ Ձեզ դուր կգա հանդիպումը:
Հարգանքով՝ Վ. Հարմգարդտ 
Մագիստրոսական ծրագրերի մոդուլավորում
Երկուշաբթի՝ 8-April,
11:00 – 13:00
Լսարան 4

Օրակարգ

1.    Մոդուլների մշակումը. Ակադեմիայի մագիստրոսական ծրագրերի մոտարկումը եվրոպական չափանիշներին                                                                                               Վ. Հարմգարդտ
Ներկայացում և քննարկում   
 
2.    Իրագործում  -առաջարկներ                                                                                                                    Համակարգող՝
Վ. Հարմգարդտ
3.    Եզրափակում –  ժամանակացույց                                                                                                   Համակարգող՝
Վ. Հարմգարդտ

____________________________________________________________________

All information and presentation you’ll find on the Moodle platform.